Prezident podepsal novelu zákona o obchodních korporacích

pen 1743189 1280

Nový rok s sebou přináší několik poměrně významných změn v právní úpravě. Novela zákona o obchodních korporacích, kterou připravilo Ministerstvo spravedlnosti, je jednou z nich.

Ministerstvo při tvorbě novely spolupracovalo s předními odborníky na obchodní právo a slibuje celou řadu zjednodušení včetně časových úspor pro společnosti. Novela by měla být účinná od 1. 1. 2021. Zákon za své účinnosti od roku 2014 ukázal mnohé nepřesnosti, které v praxi nefungovaly a způsobovaly výkladové problémy.

Novela například slibuje výrazně jednodušší založení společnosti s ručením omezeným, kdy by mělo být možné společnost založit již za jediný den. Nově také bude možno vložit vklad do kapitálových společností i jiným způsobem než přes speciální účet v bance, a to například u notáře jako správce vkladu. Zároveň by mělo být soudům usnadněno rušení nečinných obchodních korporací. Při změne společenské smlouvy rovněž nebude nutné toto činit notářským zápisem, ale postačí rozhodnutí jednatele.

V rámci akciových společnosti novela ruší povinnost statutárního ředitele v případě monistického modelu. Společnost tak v může mít pouze jediný orgán, a to správní radu. jedná se o jednu z nejdiskutovanějších změn v zákoně vůbec. To, zda je o změnu k lepšímu, ukáže čas. 

Stejně, jako v minulých letech, budou společnosti povinny přizpůsobit svá zakladatelská právní jednání a doručit jej do sbírky listin. Podrobnosti budou zveřejněny spolu s novelou zákona, očekává se však počátek roku 2022.


Vytisknout   E-mail