K vypořádání společného jmění

couple 1030744 1280

Nejvyšší soud se vyjádřil k výši částky při vypořádání společného jmění manželů následovně. 

"Manžel má právo požadovat, aby mu při vypořádání zaniklého společného jmění manželů bylo nahrazeno, co ze svého výhradního majetku vynaložil na majetek společný. Toto právo není v žádném případě omezeno výší částky, představující kladný rozdíl mezi aktivy a pasivy společného jmění."

Z Rozsudku Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 22 Cdo 2020/2018 ze dne 27. března 2019


Vytisknout   E-mail