ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ

PROFOUS LEGAL

Image
9:00 - 18:00

9:00 - 18:00

provozní doba kanceláře
pondělí - pátek

225 340 235

225 340 235

telefonní spojení pro informace

Poskytované právní služby

Naše advokátní kancelář poskytuje níže uvedené právní služby
NOVĚ - Poradenství související s novelou Zákona o obchodních korporacích
  • revize společenské smlouvy případně stanov společnosti pro účely prověření nutnosti případných nezbytných změn a možností optimalizace stávajícího znění této dokumentace;
  • pomoc se seznámením se s dopady novely v oblasti odpovědnosti členů statutárních orgánů a s novinkami ohledně konfliktu zájmů;
  • revize akcionářských dohod a dohod společníků pro možnost optimalizace jejich znění a vylepšení obsahu v souladu s novelou;
  • zpracování doporučení společnostem s monistickým systémem řízení s ohledem na strukturální dopady novely; 
  • více o konkrétních změnách viz související článek našeho blogu.
Rodinné právo

Zastoupení v rozvodových řízeních, opatrovnické řízení, výživné, sepis dohod, vypořádání majetku. 

Pojistné události

Řešení všech typů škodních událostí a uplatnění práv poškozeného. Zastoupení od prvotního jednání s osobami odpovědnými za způsobenou škodu, včetně jednání s pojišťovnami, Českou kanceláří pojistitelů a dalšími subjekty, až po zastupování poškozeného před příslušnými soudy, včetně následného vymáhání přiznaného odškodnění.

Právo duševního vlastnictví

Autorské právo, ochanné známky, patenty, licenční smlouvy, průmyslové právo včetně zastupování klientů v řízení před Úřadem průmyslového vlastnictví. 

Dědické právo

Nabývání dědictví, závěť, vydědění, ochrana dědiců, zastupování dědice u notáře a u soudu. Zastupování v dědických sporech. 

Správní právo

Stavební právo, právo životního prostředí, zastupování v přestupkovém řízení. 

Fúze a akvizice

Komplexní služby v oblasti fúzí a akvizic ve spolupráci s ekonomickými, účetními a daňovými experty.

Smluvní právo

Kupní smlouvy, darovací smlouvy, bankovní a úvěrové smlouvy, smlouvy o dílo, směnky, šeky, smlouvy o prodeji podniku, nájemní smlouvy, přepravní smlouvy, mandátní smlouvy, smlouvy o obchodním zastoupení, zprostředkovatelské smlouvy, a jiné. Dále nepojmenované smlouvy dle konkrétního skutkového stavu. 

Trestní právo

Obhajoba v trestním řízení, zastupování poškozených v trestním řízení.

Právo nemovitostí

Zpracování smluv týkajících se nakládání s nemovitostmí - zástavní, nájemní, kupní, darovací, smlouvy o věcném břemeni. Zastoupení před katastrálními úřady. Vymáhání dlužného nájemného. 

Pracovní právo

Příprava pracovněprávních dokumentů, smlouvy o výkonu funkce, vnitřní předpisy organizace. Právní zastoupení jak zaměstnavatelů, tak zaměstnanců. 

Insolvence

Vyhotovení a podání insolvenčního návrhu, žaloba na vyloučení věci z majetkové podstaty, přihláška pohledávky do insolvenčního řízení, zastoupení ve věřitelských výborech, zastupování v incidenčních sporech, poradenství při restrukturalizaci, oddlužení fyzických osob. 

Veřejné zakázky

Komplexní právní poradenství včetně soutěžního práva a zastupování klientů u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.

35 let

Advokátní kancelář s tradicí

100+

Stovky úspěšných projektů

Advokátní kancelář PROFOUS LEGAL

Advokátní kancelář vykonává svou činnost na území České republiky a Slovenska prostřednictvím vlastní sítě právníků, ale i partnerských advokátních kanceláří v zahraničí. Díky svému personálnímu obsazení a rozsahem svého zaměření advokátní kancelář poskytuje komplexní právní služby na nejvyšší úrovni. Kromě vlastního realizačního týmu naše advokátní kancelář využívá i spolupráci s externími poradci v oblasti související s poskytováním právních služeb, jakožto například s účetními a daňovými poradci, překladateli, ale také s konzultanty z oblasti čerpání prostředků z fondů Evropské unie. Tato spolupráce umožňuje poskytnutí zcela komplexního právního poradenství klientovi.

Advokáti působící v Profous Legal absolvovali zahraniční studia, studijní pobyty a stáže a pořádají ve spolupráci s odbornými agenturami semináře a workshopy ve specializovaných oblastech práva, včetně pravidelné přednáškové činnosti. Cílem advokátní kanceláře však není jen poskytování právního servisu na základě požadavků klienta, ale rovněž pravidelná konzultační a preventivní činnost, při které informujeme klienta o nových právních normách, nových interpretacích právních norem, rozhodovací praxi - a to i v kontextu evropského práva. Zaměřujeme se i na jiné okolnosti, které mají či mohou mít dopad na činnost klienta, čímž předcházíme případným budoucím právním problémům.

Naše advokátní kancelář mimo oblasti poskytovaných služeb v žádném případě neopomíjí jednu z hlavních agend advokacie, a to zastupování klientů v řízení před soudními i jinými orgány. I přes naši veškerou snahu docílit vyřešení problému smírnou cestou existuje řada situací, které nelze vyřešit jinak než soudním řízením. Tým právníků advokátní kanceláře Profous Legal je schopen převzít vaše zastoupení jak v řízení před soudy všech typů či stupňů, tak i v již probíhajících řízeních

Choose only the best bitcoin casino 2022 in which each of you will win!
Pára de sonhar. Jogue na mostbet brasil e poderá ganhar um bom dinheiro!
mostbet uz saytida o'ynang va bugun jekpotni yutib oling!
BetBuzz365 is an online sportsbook and casino that has been providing its services to the Bangladeshi market since 2017.
Το Bet on Alfa είναι μια πλατφόρμα που παρέχει μια απλή στοιχηματική εμπειρία που μπορεί να χρησιμοποιήσει ο καθένας.
Zlatnik - najpopularnija internetska kladionica za sportsko klađenje u Srbiji i regiji

35 let právních zkušeností

V oblasti práva obchodního, občanského, trestního, rodinného a správního.

Image

JUDr. Miloš Profous

V roce 1985 ukončil studium na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, od roku 1985 je doktorem práv. Advokátem zapsaným u České advokátní komory je od roku 1988. V roce 2018 absolvoval studium na vysoké škole CEVRO Institut v magisterském oboru Obchodně - právní vztahy. 

Působil jako společník v české renomované advokátní kanceláři Balaštík, Fiala, Profous & spol. založené v roce 1990. Rovněž působil v advokátní kanceláři Fiala, Profous, Maisner & spol. Od počátku své kariéry se specializoval na poskytování právních služeb významným českým i mezinárodním klientům a to zejména v oblasti práva obchodního a občanského, pracovního práva, dále pak práva duševního vlastnictví, IT, osobních údajů, konkurzu a vyrovnání. Po více jak 18 letech působení v pozici společníka velké advokátní kanceláře se JUDr. Miloš Profous rozhodl pro založení vlastní právnické firmy a stal se zakladatelem advokátní kanceláře Profous Legal.

Je členem Městského sdružení advokátů v Praze, České advokátní komory, Slovenské advokátní komory a Jednoty českých právníků.

Nyní se ve své praxi specializuje především na oblasti obchodního práva, občanského práva, nemovitosti, směnky, šeky, konkurz a vyrovnání, závazkové právo a odpovědnost za škodu.

Motta naší práceklient na prvním místěvčasná informovanost klientašpičkový právní tým

Kontaktujte nás

PROFOUS LEGAL advokátní kancelář

V Jámě 1
110 00 Praha 1
Česká republika

IČ: 49367862 | DIČ: CZ6301030857

Telefon: +420 225 340 235

Fax: +420 225 340 239

E-mail: info@profouslegal.com

Vyplňte Vaše jméno
Vyplňte Váš e-mail
Napište text Vaší zprávy