WIPO PROOF: Přelomový nástroj pro prokazování práv duševního vlastnictví

smartphone 1445489 1280

V naprosté tichosti zveřejnila nedávno Světová organizace duševního vlastnictví (WIPO) nový nástroj pro poskytnutí důkazu o tom, že klient vlastnil duševní dílo jako první. Představme si online službu WIPO PROOF. 

Situace, kdy klient přijde s problémem, kdy mu konkurence kopíruje jeho grafiku, text či jakýkoliv inovativní nápad, není neobvyklá. V takovém případě vyvstává otázka, jak prokázat, kdo byl v této situaci vlastníkem díla první. Přičemž prokázání takové skutečnosti nemusí být vždy jednoduché. Nová služba WIPO PROOF umožňuje získat důkaz pro existenci konkrétního práva v konkrétním čase. Má sloužit k prokázání nejen klasických práv duševního vlastnictví, ale rovněž k ochraně obchodního tajemství, umělé inteligence, hudby, počítačových kódů, výsledků výzkumu či například obchodního záznamu. Jaká bude praxe?

Nejde o registraci práv duševního vlastnictví, jaká je například v České republice u ochranných známek. Tato služba bude fungovat na základě digitálních spisů, kdy si uživatel "nechá potvrdit" držbu konkrétního práva duševního vlasnictví. WIPO PROOF pak vytvoří o takovém potvrzení doklad, který se nazývá token. Součástí tohoto nástroje bude generování speciálního kódu, který bude v systému zaznamenán a do budoucna bude sloužit k prokázání, že klient byl v určitou chvíli skutečně vlastníkem takového souboru. Jde tak o významný nástroj, který by měl rozšířit možnosti ochrany v souvislosti s duševním vlastnictvím klienta. 

Využívání této služby by mělo být cenově výhodné zejména pro ty uživatele, kteří si zvolí cenově zvýhodnění balíček tokenů. Tokeny služby WIPO PROOF lze zakoupit jednorázově za poplatek 20 CHF jednorázově nebo za sníženou cenu 19 CHF při zakoupení balíčků pro deset dokladů (celkem 190 CHF). 

There is a great opportunity to win at Luxury Casino and take your money!

Vytisknout   E-mail