Ochrana osobnosti a meze svobody projevu v médiích

newspaper 1595773 1280

Nejvyšší soud se ve svém rozsudku ze dne 29. srpna 2019 sp. zn. 25 Cdo 3423/2018 znovu vyslovil ve věci ochrany osobnosti.

"Nepodložené a neopodstatněné označení žalobce za osobu, která hodlá majetkově kořistit z připomínkových akcí židovské genocidy, představuje podstatný zásah do cti a vážnosti žalobce, zakládající nárok na finanční zadostiučinění, přestože formulace použitá v článku média nebyla přehnaně expresivní či dokonce vulgární." 


Vytisknout   E-mail