Poskytnutí kopie projektové dokumentace na stavebním úřadu

architect 254579 1280

Veřejný ochránce práv dlouhodobě zastává názor, že kopii dokumentace by měl stavební úřad poskytnout. Nedávno se v této věci shodně vyslovil Nejvyšší správní soud.

Monika Šimůnková, zástupkyně veřejného ochránce práv, uvedla, že z projektové dokumentace lze zjistit, jak bude stavba vypadat a jaké bude mít účinky na okolí. To je primárně důvodem proč by osoby stavbou dotčené měly mít právo se s dokumentací seznámit. Stavební úřady však doposud k takovým žádostem přistupovaly různě. To proto, neboť stavební zákon obsahuje ustanovení, které je dlouhodobě kritizováno. V něm se uvádí, že stavební úřad poskytne kopii dokumentace stavby jen v případě, že žadatel předloží projektantův souhlas či souhlas samotného vlastníka stavby. Kancelář veřejného ochránce práv byla jedním z hlavních kritiků tohoto ustanovení, neboť se vyjadřoval v tom smyslu, že ustanovení nemusí chránit autorská práva projektu, neboť k tomuto má zákonodárce jiná ustanovení a ve stavebním zákoně je tak nadbytečné. 

Zdroj: https://www.ochrance.cz/aktualne/tiskove-zpravy-2020/kopii-projektove-dokumentace-stavby-lze-poskytnout-i-bez-souhlasu-vlastnika/?fbclid=IwAR3jwdLlUeSUvuLCqRG1WMHORsDTNoEXUwUFZr5c_fsnWWC1s7llho8QYww


Vytisknout   E-mail