Databáze soudů nižšího stupně

justice

Kancelář veřejného ochránce práv zveřejnila dnes tiskovou zprávu, ve které se vyjadřuje ke zveřejňování rozhodnutí ve veřejné databázi soudů nižšího stupně tak, jak již nyní činí soudy vyšší instance.

Ministerstvo spravedlnosti v současné době vyvýjí anonymizační software, který má přispět ke kontrole zveřejňovaných rozhodnutí. Již před půl rokem bylo dohodnuto, že zveřejňování takových rozhodnutí je žádoucí a prospěšné společnosti. Otázkou anonymizace rozhodnutí bylo především to, jak skrýt osobní a další citlivé údaje v souladu s tím, aby obsah rozhodnutí zůstal nadále srozumitelný. 

"Velký zájem vyvolal vyvíjený anonymizační software, v současnosti testovaný ve spolupráci Ministerstva spravedlnosti a expertů Okresního soudu v Mostě. Tento projekt by se měl stát podkladem pro obecný anonymizér, který by využívaly okresní, krajské i vrchní soudy. Anonymizér bude schopen v rozhodnutích vyhledávat a anonymizovat osobní údaje, ale také další citlivé údaje, které by mohly účastníky identifikovat a zasáhnout to jejich osobnostních práv. Zejména soudci vyjadřovali obavy, zda bude anonymizér schopen rozpoznat „podezřelá“ slova nebo celé pasáže z rozhodnutí a upravit je tak, aby i po anonymizaci zůstával text srozumitelný a smysluplný. Jako příklady se zmiňovaly např. opatrovnická řízení, rozvody aj. Zástupci ministerstva připustili, že zejména v pilotní fázi bude třeba anonymizovaná rozhodnutí kontrolovat a nastavení anonymizéru upravovat.  Přestože zveřejňování soudních rozhodnutí bude vždy podléhat lidské kontrole, anonymizér výrazně sníží pracnost celého procesu. Ministerstvo spravedlnosti předpokládá zprovoznění pilotní fáze elektronické databáze soudních rozhodnutí do konce prvního pololetí 2020."

 

Zdroj: https://www.ochrance.cz/aktualne/tiskove-zpravy-2019/diskuze-u-ombudsmanky-jak-spravne-anonymizovat-soudni-rozhodnuti/?fbclid=IwAR1RrGQ4m7ROVwFWNh45koRqm3Bcsmdb5T_cxgneYxRZaE3LgB-RVaGBrzA


Vytisknout   E-mail