Whistleblowing - nová směrnice Evropské unie

EU

Whistleblower je člověk, který nahlásí nebo zpřístupní podezřelé či protizákonné jednání, o kterém se dozvěděl na základě svého postavení na pracovišti, případně na základě interních informací. Nejčastěji se jedná o zaměstnance státní správy či velkých společností, které zaujímají velký podíl na trhu. 

Whistlebloweři upozorní na takové skutečnosti, které se ději se souhlasem nadřízených a jdou proti veřejnému pořádku, dobrým mravům, ohrožují společnost či jsou přímo nelegální. Český právní řád prozatím nezná komplexní úpravu toho, jaká náleží takovým osobám ochrana, ale úprava na evropské úrovni není ničím novým. Celkově se však hovoří o tom, že úprava je nejednotná, roztříštěná a těžko uchopitelná. Nejednotná ochrana oznamovatelů může mít ve faktickém důsledku dopad i na svobodu projevu a omezení činnosti médií. 

Jedná se přitom o vcelku citlivý problém, neboť whistleblower, tedy oznamovatel, je na tom, na jehož jednání chce upozornit, závislý - nejčastějí finančně. Neoznámení však vede k negativnímu ovlivnění společnosti a v konečném důsledku může významně poškodit veřejný zájem. V současné chvíli je tak připravována Směrnice, která by měla poskytnout komplexní pohled na výše zmíněnou problematiku.

Důvodovou zprávu k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o ochraně osob oznamujících porušení práva unie si můžete přečíst zde: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX%3A52018PC0218

 

 


Vytisknout   E-mail