Nejvyšší soud k bezdůvodnému obohacení

finance

V nedávném rozsudku se Nejvyšší soud České republiky č.j. 28 Cdo 694/2019-131 ze dne 4. června 2019, vyjadřoval k institutu bezdůvodného obohacení. 

Rozhodnul tak, že nejsou-li splněny podmínky uplatnitelnosti nároku na vydání bezdůvodného obohacení vůči třetímu subjektu vypočtené v § 2995 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, je k vrácení prospěchu získaného plněním dle vadné, popřípadě zrušené smlouvy v zásadě povinen smluvní protějšek plnitele.


Vytisknout   E-mail