Nemožnost popření pohledávky věřitele

home office 2452806 1280

Nové rozhodnutí pléna Ústavního soudu ve věci protiústavnosti části § 410 odst. 2 (první věta) zák. č. 182/2006 Sb., zákon o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění účinném do 30. června 2017.

Ústavní soud se zabýval ustanovením, dle kterého mohou dlužníci popřít pouze pohledávku nezajištěného věřitele. Stěžovatelé chtěli v tomto případě popřít pohledávku zajištěného věřitele RM investiční družstvo, k čemuž nebyli jako dlužníci ze zákona oprávněni.

Stěžovatelé uzavřeli spotřebitelskou smlouvu o půjčce s věřitelem, z níž obreželi 150.000,-Kč. Do zahájení insolvence zaplatili 100.000,-Kč, následně však věřitel přihlásil  pohledávku ve výši více než 1.000.000,-Kč. Jelikož byla pohledávka zajištěna zástavním právem, věřitel se stal zajištěným a dlužníci nemohli na základě ustanovení zákona tuto pohledávku popřít. 

Jelikož slovo "nezajištěný" bylo novelou zrušeno, Ústavní soud vyslovil tuto část ustanovení zákona protiústavní. O tom, zda byla napadeným rozhodnutím porušena práva stěžovatelů, rozhodnou obecné soudy. 

Zdroj: https://www.usoud.cz/aktualne/nemoznost-popreni-pohledavky-zajisteneho-veritele-v-ramci-rizeni-o-zadosti-o-osobni/?fbclid=IwAR3fha-fhjGCqX0OLdl42ItzNQM3MLnshgxd-i3gXU3IcfbpUIHSvolaIBA

 


Vytisknout   E-mail