Rozdělování zisku u akciové společnosti

reception 2507752 1280

Nedávné usnesení Nejvyššího soudu přelomově upustilo od dřívějších závěrů soudů ohledně účetních závěrek.

Dřívější závěry soudů směřovaly k pravidlu, že po uplynutí lhůtky pro svolání valné hromady za účelem projednání řádné účetní závěrky není již možné danou účetní závěrku považovat za podklad pro rozdělení zisku. Byla tak dána šesti měsíční lhůta plynoucí od přechozího účetního období.

Změnilo to usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 27 Cdo 3885/2017 ze dne 27. března 2019, kdy lze dle vysloveného použít jako podklad pro rozdělení zisku za předchozí účetní období účetní závěrku až do konce následujícího období.

Aby zisk nebyl vyplácen na úkor věřitelů, spoléhá se na insolvenční test. Nadále však platí, že pro nerozdělení zisku akciové společnosti musí mít valná hromada důležité důvody.


Vytisknout   E-mail