Get Adobe Flash player

O NÁS

Advokátní kancelář Profous Legal působí na trhu právních služeb navazujíce na tradici advokátní kanceláře Balaštík, Fiala, Profous & spol. založené v roce 1990. Po více jak 18 letech působení v pozici společníka velké advokátní kanceláře se JUDr. Miloš Profous rozhodl pro založení vlastní právnické firmy.

Advokátní kancelář vykonává svou činnost na území České republiky a Slovenska prostřednictvím vlastní sítě právníků, ale i partnerských advokátních kanceláří v zahraničí. Díky svému personálnímu obsazení a rozsahem svého zaměření advokátní kancelář poskytuje právní služby na nejvyšší úrovni. Kromě vlastního realizačního týmu naše advokátní kancelář využívá i spolupráci s externími poradci v oblasti související s poskytováním právních služeb jakožto například s účetními a daňovými poradci, překladateli, ale také s konzultanty z oblasti čerpání prostředků z fondů Evropské unie. Tato spolupráce umožňuje poskytnutí zcela komplexního právního poradenství klientovi.

Advokáti působící v Profous Legal absolvovali zahraniční studia, studijní pobyty a stáže a pořádají ve spolupráci s odbornými agenturami semináře a workshopy ve specializovaných oblastech práva, včetně pravidelné přednáškové činnosti.

Cílem advokátní kanceláře však není jen poskytování právního servisu na základě požadavků klienta, ale rovněž pravidelná konzultační a preventivní činnost, při které informujeme klienta o nových právních normách, nových interpretacích právních norem, rozhodovací praxi (a to i v kontextu evropského práva), ale i jiných okolnostech, které mají či mohou mít dopad na činnost klienta, čímž předcházíme případným budoucím právním problémům na straně klienta.

AK aula 01

Profous Legal advokátní kancelář | adresa V Jámě 1, Praha 1, PSČ 110 00 | IČ 49367862 | DIČ CZ6301030857
telefon: +420 225 340 235 | fax: +420 225 340 239 | e-mail: info@profouslegal.com | login