Get Adobe Flash player

NÁHRADA ŠKODY NA ZDRAVÍ

Záležitosti týkající se škody na zdraví bývají často neočekávané a nepředvídatelné, proto je důležité v případě vzniku takové škody záležitost neodkládat vzhledem ke striktním zákonným lhůtám a vyhledat co nejdříve odbornou právní pomoc.

V této oblasti poskytuje náš tým kompletní právní pomoc ve věci náhrady škody na zdraví, vzniklé v důsledku zejména:

  • pracovních úrazů a nemocí z povolání, 
  • dopravních nehod,
  • trestných činů,
  • ztráty blízkého člověka,
  • v souvislosti s lékařským zákrokem, případně pobytem ve zdravotnickém zařízení,
  • a v dalších specifických případech.

Náš specializovaný právní tým učiní veškeré právní kroky k dosažení co nejvyššího možného odškodnění.

Rovněž poskytujeme kompletní právní pomoc ve věci obecné náhrady škody vzniklé v běžném občanském životě (škoda na věci, majetku, a obdobné případy).

KONTAKT

Profous Legal advokátní kancelář

V Jámě 1,
110 00 Praha 1,
Česká republika

IČ: 49367862
DIČ: CZ6301030857

Tel.: +420 225 340 235
Fax: +420 225 340 239

E-mail: info@profouslegal.com

NAŠI PARTNEŘI

Aspen Business Centre s.r.o.

logo ABC

Profous Legal advokátní kancelář | adresa V Jámě 1, Praha 1, PSČ 110 00 | IČ 49367862 | DIČ CZ6301030857
telefon: +420 225 340 235 | fax: +420 225 340 239 | e-mail: info@profouslegal.com | login